O NAMA

Infotehnika doo Beograd je nastala 20.01.2015. godine od Agencije Opšta Tehnika, kao njen potpuni pravni
naslednik posle izvršenih promena oblika i naziva pravnog lica u skladu sa članom 92. Zakona o privrednim društvima.

 

Infotehnika doo Beograd poseduje licencu tipa “B” za tehničko-tehnološku oblast obrazovanja. Urednik svih izdanja je profesor Mašinskog fakulteta u Beogradu, prof. dr Vojkan Lučanin.

Lice ovlašćeno za zastupanje:

Radoš Šević, direktor

 

Lice zaduženo za kontakt i prodaju:

Srećko Živanović, menadžer prodaje

065 55 15 250

 

Osnovni podaci o pravnom licu:


Infotehnika doo Beograd, 

preduzeće za izdavanje udžbenika i proizvodnju učila

 

Mitrovdanska11,11041Beograd
PIB:108827553
Matičnibroj:21075388
Poslovni račun: 160-421869-28 

E-mail: ipinfotehnikabeograd@gmail.com  

Osnovni moto naše izdavačke kuće je bio i ostao ostvarivanje najboljih uslova prodaje uz najniže cene svih izdanja. Kvalitet naših izdanja je u skladu sa važećim zakonskim normama. Dokaz za to su odobrenja za korišćenje u nastavi dobijena od strane ministarstva prosvete, nauke i tehnoločkog razvoja.

 

Udžbenički kompleti (udžbenik i konstruktorki komplet) za TiT za 5. razred - Infotehnika 5, za 6. razred - Infotehnika 6 i za 7. razred - Infotehnika 7 su odobreni u skladu sa novim planom i programom i nalaze se u našoj ponudi. Udžbenički komplet za TiT za 8. razred - Infotehnika 8 je u fazi odobravanja, odnosno postojeći i odobreni udžbenik i konstruktorski komplet za TIO je delimično izmenjen i prilagođen novom planu i programu i kao takav poslat na odobravanje. Očekuje se da bude odobren u toku januara 2021. godine.

 

Kompleti materijala Tehnika 5, Tehnika 6, Tehnika 7 i Tehnika 8 su odobreni  po starom planu i programu. Oni sada mogu da se koriste kao dodatna nastavna sredstva uz udžbenike odobrene po novom planu i programu. Ovi kompleti su bogato opremljeni i omogućavaju učenicima da urade dovoljan broj vežbi koje su u skladu sa predviđenim gradivom za peti, šesti, sedmi i osmi razred. U sastavu ovih kompleta se nalaze uputstva za upotrebu koja u sebi sadrže tehničke crteže i fotografije modela i maketa na osnovu kojih učenici mogu raditi samostalno, bez veće pomoći nastavnika ili roditelja. Postoji mogućnost i za izradu kompleksnijih  vežbi koje su namenjene za učenike koji žele više. Autor kompleta je dr Dragan Golubović. 

Udžbenici su koncipirani tako da budu pregledni, razumljivi i laki za korišćenje, kako za učenike, tako i za nastavnike. Autori udžbenika su aktivni profesori TiT i TIO, sa višegodišnjim stažom i različitim odgovarajućim visokim obrazovanjem, u zavisnosti od oblasti koja se proučava u razredu za koji je udžbenik namenjen.

 

Dizajn i oblik udžbenika su prilagođeni najnovijim zahtevima neophodnih za izradu kvalitetnog udžbenika. U njima se koristi odgovarajuća didaktička aparatura, kvalitetne slike, šeme, ilustracije itd. 

Članstvo u udruženjima

-

Licence

 

Odobrenja

 

6. razred

8. razred

7. razred

5. razred

Ostala odobrenja

Broj poseta: