VESTI

NAŠE NOVO IZDANJE

2/11/2020

Korice za udzbenik za TiT za 5. razred -

TEHNIKA I TEHNOLOGIJA 5 za peti razred osnovne škole

 

Rešenjem Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, od 02.11.2020. godine, odobreno je Preduzeću za izdavanje udžbenika i proizvodnju učila „Infotehnika“ iz Beograda izdavanje i upotreba udžbeničkog kompleta (udžbenik i konstruktorski komplet)
 

TEHNIKA I TEHNOLOGIJA 5 za peti razred osnovne škole, autori Zoran Jovanović i Dušan Knežević, na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu.
 

Autori su se trudili da učenicima na jednostavan i zanimljiv način približe sadržaj koji će se obrađivati. Da svaki učenik kroz različite oblike rada, stekne lične afinitete, veštine i sposobnosti.

NAŠE NOVO IZDANJE

10/6/2020

Korice za udzbenik TiT 7.jpg

TEHNIKA I TEHNOLOGIJA 7 za sedmi razred osnovne škole

 

Rešenjem Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, od 10.06.2020. godine, odobreno je Preduzeću za izdavanje udžbenika i proizvodnju učila „Infotehnika“ iz Beograda izdavanje i upotreba udžbeničkog kompleta (udžbenik i konstruktorski komplet) TEHNIKA I TEHNOLOGIJA 7 za sedmi razred osnovne škole, autori Zoran Jovanović, Dušan Knežević i Vesna Lazarević, na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu.

 

Sadržaj obrađen u njemu u potpunosti je usklađen sa važećim planom i programom za ovaj predmet. Pri stvaranju ovog udžbenika, trudili smo se da na zanimljiv način, povezujući novo gradivo sa prethodno usvojenim znanjima, kako iz Tehni¬ke i tehnologije, tako i drugih predmeta, predstavimo gradivo iz oblasti mašinstva i mašinogradnje, energetike, saobraćaja i informaciono komunikacionih tehnologija.

 

Kroz razvoj tehničko – tehnološke pismenosti, izgradnju odgovornog odnosa prema radu i proizvodnji, životnom i radnom okruženju, kao i korišćenju tehničkih i tehnoloških resursa, stiče se bolji uvid u sopstvena profesionalna interesovanja. Posebna pažnja posvećena je zaštiti lične bezbednosti i životne sredine, razvoju inicijativnog i preduzimljivog ponašanja.

INTEGRATIVNA NASTAVA

23/1/2020

20200123_172909.jpg

U četvrtak, 23.01.2020. godine,  održan je integrativni čas za učenike VI/2 razreda OŠ „Đura Jakšić“. Nastavna aktivnost je realizovana putem ambijentalnog učenja, izvan škole, u izložbenom salonu Kulturnog centra u Zrenjaninu (izložba radova arhitekte Lazara Kuzmanova – dobitnika nagrade za arhitekturu „Đorđe Tabaković“ 2019).


Nakon realizacije dela nastavnih sadržaja iz predmeta Tehnika i tehnologija za 6. razred (teme: Životno i radno okruženje i tehnička i digitalna pismenost) i na osnovu planiranih aktivnosti koje su deo „Kreativnih strana“ iz udžbenika Tehnika i tehnologija za 6.razred - izdavačke kuće „Infotehnika“, predmetni nastavnici su planirali usvajanje vaspitnih, obrazovnih i funkcionalnih ciljeva nastave – povezivanjem  sadržaja različitih  predmeta  (tehnika i tehnologija, srpski jezik i književnost, likovna kultura, istorija, građansko vaspitanje), a koji su u funkciji razvijanja opštih međupredmetnih kompetencija učenika.


U okviru autorskog dana izložbe, a na osnovu prethodnog znanja i iskustva koje su stekli na časovima u školi, učenici su dobili zadatak da se pripreme za razgovor (pitanja-odgovori, diskusija, debata) sa stručnjakom-arhitektom na teme urbanizma i arhitekture, kulture stanovanja, standarda pristupačnosti, energetske efikasnosti građevinskih objekata, pametnih zgrada, ekologije, kulturnog nasleđa, profesionalne orijentacije u oblasti planiranja, projektovanja i izgradnje objekata, i drugo.


Učenici su imali mogućnost da steknu znanja na sličnu temu – iz različitih disciplina, sa jedne strane od stručnjaka (arhitekta), a sa druge strane od nastavnika kao predstavnika svoje discipline. Interakcija učesnika i integrisanje nastavnih sadržaja imali su za cilj: podsticanje kreativnosti i intelektualne radoznalosti učenika, razumevanje nastavnih sadržaja, usvajanje funkcionalnih znanja, uključivanje učenika u planiranje, pripremanje, realizaciju i evaluaciju aktivnosti.

PREZENTACIJA UDŽBENIČKOG KOMPLETA

22/1/2020

NASLOVNA STRANA TIT6.jpg

U sredu, 22.janura 2020. godine, u okviru stalnog stručnog usavršavanja nastavnika i stručnih saradnika osnovne škole „Đura Jakšić“ u Zrenjaninu, koje preduzima ustanova u okviru
svojih razvojnih aktivnosti, održana je promocija udžbeničkog kompleta izdavačke kuće „Infotehnika“ za nastavni predmet Tehnika i tehnologija 6.razred.

 

U uvodnom izlaganju, autor Jovan Đorđević je naglasio da svi resursi u udžbeničkom kompletu služe za usvajanje, proveru, proširivanje znanja i sticanje veština iz predmeta, kao i za međupredmetnopovezivanje nastavnih sadržaja i timski rad nastavnika (ugledni časovi, projektna nastava, preduzetništvo i finansijska pismenost, primena informaciono – komunikacionih tehnologija u nastavi).
 

U nastavku, nastavnicima i stručnim saradnicima prikazani su sadržaji udžbeničkog kompleta koji mogu da unaprede opšte međupredmetne kompetencije učenika. Posebno je naglašeno da se međupredmetne kompetencije razvijaju kroz sve nastavne predmete, pri čemu svaki predmet daje svoj doprinos, čak i onda kada direktna povezanost nije vidljiva na prvi pogled.
 

U završnom delu prezentacije, prikazani su elektronski sadržaji udžbeničkog kompleta koji su deo eUčionice, a nalaze se na sajtu izdavačkog preduzeća „Infotehnika“. Najveće interesovanje izazvali su dodatni resursi udžbenika koji se nalaze na kraju svake tematske oblasti: istraži, poseti, debata, diskusija, razgovor, rad na projektu, akcije, izložba, prezentacija.
 

Zaključeno je da udžbenički komplet podstiče savremen i kreativni pristup učenju i omogućava učenje i sticanje veština prema poznatim pedagoškim principima, uvažavajući postojeća znanja učenika.

DIGITALNI ČAS

11/12/2019

1.jpg

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija je i ove školske godine raspisalo  nagradni konkurs za nastavnike osnovnih škola „Digitalni časˮ. Ovaj konkurs ima za cilj podsticanje upotrebe informacionih tehnologija kao nastavnih sredstava, odnosno upotrebu informacionih tehnologija koje su primenljive u nastavi i ujedno usklađene sa ishodima/zadacima i ciljevima časa. Nagradni konkurs bio je namenjen  svim predmetnim i razrednim nastavnicima osnovnih škola čiji je osnivač Republika Srbija. 


Povodom konkursa prijavljeno je 255 radova, od kojih je 51 rad odabran za nagradu, i to: 17 radova u oblasti matematike, računarstva, informatike i tehničkog obrazovanja, 17 radova u oblasti društvenih nauka, umetnosti i sporta, i 17 radova u oblasti prirodnih nauka.
 

I ove godine,  nastavnik Jovan Đorđević, autor našeg udžbenika Tehnika i tehnologija za 6.razred  je osvojio TREĆU NAGRADU (po treći put), a naziv nagrađenog rada je „Tehnička i digitalna pismenost“ i sadrži multimedijalne priloge iz udžbenika izdavačke kuće „INFOTEHNIКA“ .  Pri evaluaciji, rad je ocenjen u okviru tri grupe kriterijuma: 
            - Ostvarenost osnovnih didaktičkih principa nastave, 
            - Inovativnost, interaktivnost i interdisciplinarnost i 
            - Primena informacionih i komunikacionih tehnologija.