ZA

NASTAVNIKE

Komplet Infotehnika 6 i komplet Infotehnika 8 su odobreni nalazi se u našoj ponudi. Konstruktorski komplet Infotehnika 5 je u završnoj fazi odobravanja, a komplet Infotehnika 7 je u pripremi, prema novom planu i programu.

 

Kompleti materijala Tehnika 6 i 8 su bogato opremljeni i omogućavaju učenicima da urade sve vežbe predviđene planom bez kupovine dodatnog materijala. U sastavu kompleta se nalaze uputstva za upotrebu koja u sebi sadrže tehničke crteže i fotografije modela i maketa na osnovu kojih učenici mogu raditi samostalno, bez veće pomoći profesora ili roditelja.

 

Pored kompleta namenjenih za upotrebu u redovnoj nastavi, u našoj ponudi se nalaze i kompleksnije vežbe namenjene za učenike koji žele više.

Molimo Vas da nam putem mejla, SMS-a ili kontakt forme dostavite svoje sledeće podatke: ime i prezime, ličnu mejl adresu, broj ličnog mobilnog telefona (ovo je opcioni podatak koji nam dostavljate po sopstvenoj želji), ime škole u kojoj radite i mesto gde se ona nalazi.* Zahvaljujući njima bićemo u mogućnosti da Vas u najkraćem roku obavestimo o svim novostima iz naše kuće koje Vama mogu biti zanimljive: dobijanje odobrenja za nove naslove, uslovi novih akcija koje ćemo sprovoditi , kao I ažuriranje naše baze podataka.

 

*Dostavljeni podaci biće strogo čuvani u našoj bazi podataka koja nije povezana sa internetom i kojoj niko osim nas ne može da pristupi. Navedeni podaci su nam neophodni zbog bolje i brže komunikacije i neće biti zloupotrebljeni na bilo koji način.

ODOBRENJA ZA UČENIKE

PRIPREME I PLANOVI

AKREDITOVANI SEMINARI

 
 

5. razred

6. razred

 

7. razred

 

8. razred

Broj poseta: