ZA

UČENIKE

Učenici uz pomoć multimedijalnih sadržaja posmatraju virtuelnu stvarnost u kojoj mogu da zaustave procese i pojave koje gledaju, da ih analiziraju sa više strana, da na istom ekranu i u istom trenutku uočavaju odnose između njih i donose odgovarajuće zaključke. Multimedijalni sadržaj funkcionalno integriše više medija (tekst, zvuk, fotografiju, animaciju, video,…).

 
 

5. razred

6. razred

 

7. razred

 

8. razred